Όροι χρήσης

Οι υπηρεσίες μας δεν παρέχονται δωρεάν.
Το OpenCart είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε δωρεάν από μόνοι σας.

Οποιαδήποτε extensions ή υπηρεσίες υπάρχουν αναρτημένα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι δικές μας δημιουργίες και χρεώνουμε για αυτές ανάλογα.
Δεν παρέχονται δωρεάν με το OpenCart, παρέχονται ως έξτρα από την εταιρεία μας.

Η Custom Services LTD (OpenCart Greece), παρακάτω ως "εταιρεία" διατηρεί το δικαίωμα για όλους τους παρακάτω όρους χρήσης.

 

Στοιχεία Χρηστών / Επισκεπτών / Πελατών

Η "εταιρεία" έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τους λογαριασμούς των χρηστών - επισκεπτών - πελατών στην ιστοσελίδα μας, για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι είναι απαραίτητο χωρίς να χρειάζεται να ενημερώσει πρώτα τον χρήστη - επισκέπτη - πελάτη.

Κατά την περιήγηση και την χρήση των υπηρεσιών μας, καταγράφοντα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σας όπως η διεύθυνση IP σας, ο browser σας καθώς και οποιαδήποτε κίνηση κάνετε μέσα στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών μας και κρατάμε αντίγραφο κατά βούληση μέχρι και για 5 έτη από την ημερομηνία αποθήκευσης.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται για εντοπισμό κακόβουλων ενεργειών και για βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Καμία 3η (τρίτη) εταιρεία ή οργανισμός δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Τα στοιχεία των χρηστών - επισκεπτών - πελατών μας αλλά και όλες οι ενέργειες - κινήσεις - εγγραφές και παραγγελίες προστατεύονται με: sha 256bit κρυπτογράφιση

 

License / Άδεια Χρήσης των υπηρεσιών και των αρχείων μας

Κάθε υπηρεσία ή extension αφορά μία μόνο εγκατάσταση, ένα μόνο domain ή ένα μόνο subdomain, εκτός εάν έχει αγοραστεί license για παραπάνω άδειες. Οποιαδήποτε παραβίαση, θα γίνεται αναφορά στις αρχές της εκάστοτε χώρας όπου βρίσκεται ο χρήστης - επισκέπτης - πελάτης που έχει κάνει την παραβίαση.

 

Υπηρεσίες

Τα προϊόντα μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα που αναφέρονται ως υπηρεσίες ή βρίσκονται στην κατηγορία υπηρεσίες, όταν αγοραστούν δεν υπάρχει κάποιο extension για κατέβασμα. Η ομάδα της εταιρεία μας κλείνει κάποιο ραντεβού με εσάς για το πότε θα ολοκληρωθεί η υπηρεσία. Το ραντεβού μπορεί να είναι μόνο εργάσιμη ημέρα καθώς και οποιαδήποτε επικοινωνία για αυτό.

 

Χρεώσιμες Εργατοώρες

Για οποιαδήποτε έλεγχο ή αλλαγή μας ζητήσετε υπάρχει ελάχιστο κόστος 1 εργατοώρα (μία), την οποία θα πρέπει να αγοράσετε από εδώ: https://eshop.opencartgreece.gr/ocgr-ergato-ora όταν σας ζητηθεί. Εάν σας ζητηθούν περισσότερες θα πρέπει να προχωρήσετε σε αγορά περισσότερων. Η ανακοίνωση του κόστους θα γίνεται πριν από κάθε αλλαγές ή υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο μας ζητήσετε. Εάν συμφωνείτε θα προχωρήσετε σε αγορά και μετά θα οριστεί ημερομηνία έναρξης των αλλαγών/αιτημάτων που ζητήσατε.

Loading...